CEVAHİR YAPI TURİZM SAN.TİC.A.Ş

Yurt içinde ve yurt dışında her nevi bina konut prefabrik konut tatil sitesi spor tesisi turistik site dinlenme sitesi eğlence sitesi yapı taahhüdünde bulunmak.  Kişi, kuruluş ve kurumlara ait gayrimenkullerde irtifak, kat mülkiyeti tesis etmek veya tesis edilmiş bu hakları kaldırmak payları gidermek, ayırma ve birleştirme yapmak, parsellendirmek veya paylandırmak. Bu tür gayrimenkullerin veya intifa haklarını kısmen veya tamamen satmak, bu gayrimenkuller üzerinde devre mülkiyet tesis etmek. Her türlü gayrimenkulün alım ve satımını yapmak bu konuda işletmelere aracılık etmek, eski binaların tamir ve tadilatını yapmak, her türlü yapının iç ve dış dekorunu yapmak, hafriyat, yıkım ve enkaz işlerini deruhte etmek, bu konularda taahhütlerde bulunmak, Aracılık yapmamak kaydıyla her tür menkul malları almak, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret ünvanı, işletme adı, alametifarika, patent, marka vs. gibi) ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır, teminatta rehine alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. Medeni kanunda yeralan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni ve şahsi gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehin edebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir. Tapu idarelerinde her türlü işlemleri yapar, tescil ettirir, şerh verdirir, gayrimenkullerine ait her türlü ruhsatları alır, kat irtifakı ve kat mülkiyetlerini tesis ettirir. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmesi için leh ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp, verebilir, değiştirebilir ve çözebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Bilgi Toplumu Hizmetleri
©CEVAHİR ŞİRKETLER GRUBU 2018 Tüm Hakları Saklıdır.